JAHIULUKID

Keskkonnaagentuuri ulukivaatluslehed ja ankeedid

IMETAJAD
hunt karu ilves metssiga
punahirv põder metskits rebane
kährikkoer mink tuhkur metsnugis
kivinugis mäger kobras ondatra
halljänes valgejänes

 

JAHILINNUD
kormoran hallhaigur rabahani hallhani
suur-laukhani kanada lagle valgepõsk-lagle viupart
rääkspart piilpart sinikael-part soopart
rägapart luitsnokk-part punapea-vart tuttvart
hahk aul mustvaeras sõtkas
laanepüü faasan nurmkana lauk
tikutaja metskurvits naerukajakas kalakajakas
hõbekajakas merikajakas kodutuvi kaelustuvi
hallrästas künnivares hallvares ronk

Täpne loetelu: Riigiteataja

 

pardijaht

Eestis võib jahti pidada 37 erinevale linnuliigile. Eestis on kevadine linnujaht keelatud.

Kaelustuvile võib pidada peibutus-, varitsus- või hiilimisjahti 1. augustist 31. oktoobrini.

Hanelistele (hallhani, suur-laukhani, rabahani, kanada lagle, viupart, rääkspart, piilpart, sinikael-part, soopart, rägapart, luitsnokk-part, punapea-vart, tuttvart, hahk, aul, mustvaeras, sõtkas), laugule e vesikanale, kajakalistele (naerukajakas, kalakajakas, hõbekajakas, merikajakas), tikutajale ja laanepüüle võib pidada peibutus-, varitsus- või hiilimisjahti ning jahti jahikoeraga, välja arvatud hagijaga, 20. augustist 31. oktoobrini.

Hanelistele, kajakalistele, laugule ja tikutajale võib pidada jahti merel, Narva veehoidlal, Võrtsjärvel, Peipsi ja Pihkva järvel 20. augustist 30. novembrini. Valgepõsk-laglele võib pidada varitsus- või hiilimisjahti nende lindude tekitatud kahjustuste asukohas Saare-, Hiiu-, Lääne- ja Pärnumaal 1. septembrist 15. novembrini.

Metskurvitsale võib pidada otsi-, varitsus- või hiilimisjahti ning jahti seisulinnukoeraga 1. augustist 30. novembrini. Nurmkanale võib pidada otsijahti seisulinnukoeraga 1. septembrist kuni 31. oktoobrini. Jahifaasanile võib pidada otsi-, varitsus- või hiilimisjahti või jahti jahikoeraga (välja arvatud hagijaga) 1. oktoobrist 28. veebruarini.

Hallhaigrule, künnivaresele või hallrästale võib pidada varitsus- või hiilimisjahti väljaspool pesitsusaega arvukuse reguleerimise eesmärgil. Hallvaresele ja kodutuvile võib pidada peibutus-, hiilimis- või varitsusjahti ning jahti varesemõrraga 01. juulist 30. märtsini.

Allikas: www.rmk.ee