LIIKMEMAKS

2019. aasta liikmemaksud tuleb tasuda hiljemalt 29.07.2019 Seltsi kontole. Liikmemaksude suurus:

 • Seltsi liige 55€
 • Seltsi liige vanuses 60-70 aastat 25€
 • Seltsi liige vanuses 70a+ ei pea maksma
 • Invaliidid 5€
 • Päevase õppe õpilased ja ajateenijad on liikmemaksust vabastatud vastavasisulise avalduse alusel juhatuse otsuse järgselt.

2020. aastast alates vastavalt Üldkoosoleku otsusele:

 • Liikmemaksude tasumine peab olema tehtud igal kalendriaastal tähtajaks 28. veebruar.
 • Liikmemaksud tasutakse ülekandega Seltsi arvele – koos üheselt mõistetava selgitusega, millise aasta ning liikme eest liikmemaksu tasutakse.
 • Makse suurus sõltub liikme sellest vanusest, mis saabub samal kalendriaastal.

Liikmemaksu suurus 2020. aastal on:

 • Seltsi liige 60€
 • Seltsi liige vanuses 60-70a 30€
 • Seltsi liige vanuses 70+ aastat ei pea maksma
 • Invaliidid 5€
 • Päevase õppe õpilased ja ajateenijad on liikmemaksust vabastatud vastavasisulise avalduse alusel juhatuse otsuse järgselt

Pangainfo:

Padise Jahimeeste Selts

EE931010052038334003