LIIKMEMAKS

2020. aastast alates vastavalt Üldkoosoleku otsusele:

  • Liikmemaksude tasumine peab olema tehtud igal kalendriaastal tähtajaks 28. veebruar.
  • Liikmemaksud tasutakse ülekandega Seltsi arvele – koos üheselt mõistetava selgitusega, millise aasta ning liikme eest liikmemaksu tasutakse.
  • Makse suurus sõltub liikme sellest vanusest, mis saabub samal kalendriaastal.

Liikmemaksu suurus 2021. aastal on:

  • Seltsi liige 60€
  • Seltsi liige vanuses 60-70a 30€
  • Seltsi liige vanuses 70+ aastat ei pea maksma
  • Invaliidid 5€
  • Päevase õppe õpilased ja ajateenijad on liikmemaksust vabastatud vastavasisulise avalduse alusel juhatuse otsuse järgselt

Pangainfo:

Padise Jahimeeste Selts

EE931010052038334003