LIIKMEMAKS

  1. aastast alates vastavalt 09.06.2023 Üldkoosoleku otsusele:
  • Liikmemaksude tasumine peab olema tehtud igal kalendriaastal tähtajaks 28. veebruar.
  • Liikmemaksud tasutakse ülekandega Seltsi arvele – koos üheselt mõistetava selgitusega, millise aasta ning liikme eest liikmemaksu tasutakse.
  • Väljavõte 09.06.2023 üldkoosoleku protokollist:

Karl-Robert tutvustas  juhatuse ettepanekut kehtestada seltsi liikmetele ühtne liikmemaks 65 eurot alates 2024 aastast. Põhjendus vananev liikmeskond ja kahanevad tulud. Liikmed, kellel tekivad raskused liikmemaksu tasumisega palutakse juhatusele märku anda. Juhatus proovib leida lahendused.

Otsus: Kehtestada ühtne liikmemaks 65 eurot alates 2024 aasta eest vastu võetud 37 poolthäälega. Vastuhääli ei olnud ja erapooletuid 1 liige. Hääletamata jättis 27 liiget.“

Liikmemaksu suurus 2024. aastal on:

  • Seltsi liige 65€

Pangainfo:

Padise Jahimeeste Selts

EE931010052038334003