UUDISED

[27.05.2022] Padise Jahimeeste Seltsi 2022 aasta üldkoosolek toimub Padise rahvamajas (endine vallamaja) 17.06.2022 algusega 19:00-19:15 

Koosoleku algus võib varieeruda, kuna enne seda on samas saalis koolilõpetamine.

Päevakord:

 1. Uute liikmete vastuvõtmine
 2. 2a katseaja lõpetamine
 3. 2021/2022 jahindusaruanne
 4. Revisjonikomisjoni aruanne
 5. 2021 majandusaasta aruande kinnitamine
 6. Seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine
 7. Liikmemaksud ja järgmise majandusaasta eelarve vastuvõtmine
 8. Info, sõnavõtud. 

Kui Teil pole võimalik asjalikul põhjusel osaleda koosolekul, palun koostage volitus osalevale jahikaaslasele ning volitusse kirjutage ka mitteosalemise põhjus!

[1.07.2021] Padise Jahimeeste Seltsi 2021 aasta üldkoosolek toimub Padise rahvamajas (endine vallamaja) 23.07.2020 algusega 18:30.

Päevakord:

 1. Uute liikmete vastuvõtmine
 2. 2a katseaja lõpetamine
 3. 2020/2021 jahindusaruanne
 4. 2020/2021 majandusaruanne
 5. Revisjonikomisjoni aruanne
 6. Seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine
 7. Liikmemaksud ja järgmise majandusaasta eelarve vastuvõtmine
 8. Info, sõnavõtud.

Kui Teil pole võimalik asjalikul põhjusel osaleda koosolekul, palun koostage volitus osalevale jahikaaslasele ning volitusse kirjutage ka mitteosalemise põhjus!

[16.07.2020] Padise Jahimeeste Seltsi 2020 aasta üldkoosolek toimub Padise rahvamajas (endine vallamaja) 31.07.2020 algusega 18.30.

Päevakord:

 1. Uute liikmete vastuvõtmine
 2. 2a katseaja lõpetamine
 3. 2019/2020 jahindusaruanne
 4. 2019/2020 majandusaruanne
 5. Revisjonikomisjoni aruanne
 6. Liikmemaksud ja järgmise majandusaasta eelarve vastuvõtmine
 7. Info, sõnavõtud.

Kui Teil pole võimalik asjalikul põhjusel osaleda koosolekul, palun koostage volitus osalevale jahikaaslasele ning volitusse kirjutage ka mitteosalemise põhjus!

[10.06.2019] Padise Jahimeeste Seltsi 2019 aasta üldkoosolek toimub Padise rahvamajas (endine vallamaja) 28.06.2019 algusega 18.30.

Päevakord:

 1. Uute liikmete vastuvõtmine
 2. 2a katseaja lõpetamine
 3. 2018/2019 jahindusaruanne
 4. 2018/2019 majandusaruanne
 5. Revisjonikomisjoni aruanne
 6. Liikmemaksud ja 2020 eelarve vastuvõtmine
 7. EJS Vabariiklik kokkutulek
 8. Uue põhikirja ja kodukorra vastuvõtmine
 9. Info, sõnavõtud.

Uus põhikiri tutvumiseks
Uus kodukord tutvumiseks

[23.05.2018] Padise Jahimeeste Seltsi üldkoosolek toimub reedel, 15. juunil 2018 kogunemisega kell 18:30 ja algusega 19:00 Padise vallamajas.

[16.06.2017] Padise Jahimeeste Seltsi üldkoosolek toimub reedel, 30. juunil 2017 kell 19:00 Padise vallamajas.

[9.11.2016] Padise Jahimeeste Seltsi pidu toimub 26. novembril 2016 kl Padise Vallamajas.

Avasõnad kl 18:00. Täpsem info siit lingilt.

[16.06.2015] Padise Jahimeeste Seltsi üldkoosolek toimub reedel 01.juulil 2016.a Padise vallamajas algusega kell 19.00.

Päevakord:

 1. Kanditaadiaja läbinute uute liikmete vastuvõtmine seltsi liimeks.
 2. Liikmeks soovijate avalduste läbivaatamine ja muud liikmetega seotud küsimused
 3. 2015/2016  jahindusaasta aruanne ja vaade tulevikkku seoses 2016/2017 jahindusaastaga.Plaanid ja kavatsused.
 4. 2015/2016 raamatupidamise majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine.
 5. 2015/2016 aasta tulude kulude eelarve täitmine.
 6. Revisjonikomisjoni aruanne, aruandele hinnangu andmine.
 7. Padise Jahimeeste Seltsi liikmemaksude määrad ja nende kinnitamine.
 8. 2016/2017 aasta tulude kulude eelarveplaani kinnitamine.
 9. Eesti Jahimeeste Seltsi 36. ülevabariigiline kokkutulek 08. – 10. juulil, Võrumaal. Korraldaja Padise Jahtkond.
 10. Muud küsimused, sõnavõtud, info.

Padise karikas 2015 haavlietapi tulemused [.xls]

[26.05.2015] Padise Jahimeeste Seltsi üldkoosolek toimub 12.juunil 2015.a Pedase Hotellis algusega kell 19.00 ( kogunemine alates 18.30 –st )

Päevakord (juhatuse protokollist): 

 1. Liikmetega seotud küsimused, uute kanditaatliikmete vastuvõtmine. O.Kuuse.
 2. Kanditaatliikme katseaja läbinute vastuvõtmine Padise JMS liikmeks.O.Kuuse.
 3. 2014/2015 Jahindusaasta aruanne.O.Kuuse
 4. 2014.a majandusaruanne ja selle kinnitamine.V.Siimann.
 5. 2014/2015.a tulude, kulude eelarve täitmise aruanne.V.Siimann
 6. Revisjonikomisjoni aruanne.I.Varba.
 7. Padise JMS kokkutuleku info, laskmisvõistlus.H.Nõmme.
 8. 2014/2015.a jahindusaruandest, plaanid, uued mõtted.O.Kuuse.
 9. Padise JMS liikmemaksude kinnitamine.O.Kuuse.
 10. 2015/2016.a tulude, kulude eelarve kinnitamine. V.Siimann.
 11. Padise JMS revisjonikomisjoni, juhatuse, juhatuse esimehe ja aseesimehe valimised.
 12. EJS 35.Ülevabariigiline kokkutulek Kunda Lammasmäel.L.Anemaa.
 13. Info, sõnavõtud, muud küsimused.

[3.03.2015] Padise vallamajas infopäev ja jahitunnistuste pikendamine 6.03.2015 kl 18:00

Olev Kuuse teatab, et 06.03.2015 toimub algusega kell 18.00 Padise vallamajas infopäev Uno Treieri osavõtul mille käigus toimub ka  jahitunnistuste pikendamine.Osa võtma on kutsutud Padise ja Keila jahiseltside liikmed.Alates 01.jaanuarist 2015 kehtivad jahitunnistuste  pikendamisel alljärgnevad hinnad:

– jahitunnistuse  pikendamise ja  taotluse  läbivaatamine ja väljastamine paberkandjal 8 eurot;

– sama väljastamine plastkaardil 10 eurot, vajalik ID-kaardi ja PIN-1 olemasolu;Peab olema kehtiv jahitunnistus.

-uue  jahitunnistuse  taotluse läbivaatamine ja väljastamine paberkandjal 16 eurot;

-sama väljastamine plastkaardil 18 eurot, vajalik ID-kaardi ja PIN-1 olemasolu.

Uue jahitunnistuse saamiseks, ka kiletatud/lamineeritud jahitunnistuse vahetamiseks/ pikendamiseks on vaja 2 dokumendifotot ( 35 mm x 45 mm).Paberkandjal jahitunnistuse pikendamiseks pilte vaja ei ole ( eeldusel, et dokumendil on veel ruumi pikendamise jaoks).

Soovitavalt tasuda sularahaga.Jahitunnistust saab pikendada ka Eesti Jahimeeste Seltsi E.T.R alates kella 10.00 –st.Taotluse blanketid on saadaval EJS koduleheküljel.

NB! Isiklik allkiri taotluse blanketil peab olema antud markeriga ( plastkaardi vormistamiseks).

 

Olev Kuuse taotles EJS vastutava töötaja kutsumise 06.03. infopäevale, eesmärgiga, et pikendada jahitunnistused kohapeal. EJS vastutav töötaja on oma nõusoleku kohaletulekuks ka andnud.

[13.06.2014] Padise Jahimeeste Seltsi üldkoosolek 27.06.2014

Padise Jahimeeste Seltsi üldkoosolek toimub Padise vallamajas 27.06.2014 algusega kell 18.30.

Päevakord:

 1. Uute liikmete vastuvõtmine
 2. 2a katseaja lõpetamine
 3. 2012/2013 jahidnusaruanne
 4. 2013/1014 majandusaruanne
 5. Eelarve, täitmine
 6. Revisjonikomisjoni aruanne
 7. Liikmemaksud
 8. Uue eelarve vastuvõtmine
 9. Vabariiklik kokkutulek ja kohalik kokkutulek
 10. Uue põhikirja ja kodukorra vastuvõtmine
 11. Info, sõnavõtud..

Tutvumiseks uue võimaliku põhikirja projekt siin.

Koosoleku ladusamaks toimumiseks palume esitada võimalikke küsimusi mitte hiljem kui 2 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Olev Kuuse
Seltsi esimees
olevkuuse1@gmail.com
Mob 5253025

[28.05.2014] Padise Jahimeeste Seltsi üldkoosolek 13.06.2014

Padise Jahimeeste Seltsi üldkoosolek toimub Padise vallamajas 13.06.2014 algusega kell 18.30.

Päevakord:

 1. Liikmetega seotud küsimused.
 2. 2012-2013 a. jahindusaasta aruanne.
 3. 2012-2013 a. majandusaasta aruanne.
 4. Revisjonikomisjoni aruanne.
 5. 2013-2014 a.jahindusplaanid ja kohustused.
 6. Liikmemaksud.
 7. 2013-2014 a. eelarve.
 8. Uue jahiseaduse ja jahieeskirja tutvustus.
 9. Vabariiklik ja kohalik kokkutulek.
 10. Muu info, sõnavõtud jms.

Tutvumiseks uue võimaliku põhikirja projekt siin.

Koosoleku ladusamaks toimumiseks palume esitada võimalikke küsimusi mitte hiljem kui 2 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Olev Kuuse
Seltsi esimees
olevkuuse1@gmail.com
Mob 5253025

[14.06.2013] Alates 1. juunist saab jahipidamisõiguse eest tasuda pilet.ee kaudu

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE

31. mai 2013

Alates 1. juunist saab jahipidamisõiguse eest tasuda pilet.ee kaudu:
https://www.pilet.ee/cgi-bin/splususer/splususer.cgi?op=list_varia&piirkond_id=52

Homsest kehtima hakkavat jahipidamisõiguse tasu peavad maksma kõik jahimehed, ka välisriikide kodanikud, kes soovivad Eestis jahile minna. Tasuda saab interneti- või mobiilimaksega. Informatsioon ja juhised tasumise kohta asuvad www.pilet.ee veebilehel.

Jahipidamisõiguse eest saab maksta sarnaselt harrastuskalapüügi eest tasumisega. Tasu aasta jooksul jahipidamise eest on 10 eurot. Jahipidamisõiguse tasu saab maksta www.pilet.ee portaalis. Maksta saab ka mobiilselt, mille juhendid leiab pilet.ee veebilehelt.Peagi lisandub võimalus osta jahipidamisõigus käsimüügipunktidest.

Lisainfo:
Pille Rõivas
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik
626 2811, 506 4608
pille.roivas@envir.ee

[20.05.2012] Laskevõistlus Padise Haavel 2012 16. juunil

Padise Jahimeeste Seltsi haavlivõistlus toimub 16. juuni 2012 Padise vallas.

EJS kokkutuleku võistluslaskmine toimub juuni lõpus Tartumaal, täpsem info: EJS kodulehelt XXXII kokkutuleku info.

PJS meeskonna laskuriteks soovijad peaksid sellest teada andma hiljemalt 25. maiks 2012 (üldkoosoleku ajaks). Põhikandidaadid on juhatuse otsusel valitud eelmiste aastate tulemuste põhjal, kuid soovijatel palume ikka märku anda. Vajadusel korraldatakse kokkuleppel ning Seltsi laskekomisjoni organiseerimisel tuleproov parema väljaselgitamiseks. Otsustajaks Seltsi laskekomisjon. Haavlilaskmise osas on täiendavaks tuleprooviks Seltsi laskevõistlus.

Hetkel on juhatusel plaanis saata Seltsi esindama:

Vintraudsega jooksev metssiga:
Indrek Varba, Hendrik Nõmme, Anti Levandi.

Sileraudsega jooksev metssiga:
Olev Rattiste, Marko Kraft, Karl-Robert Viira

CSP:
Hendrik Nõmme, Marko Kraft, Karl-Robert Viira

Info:
Hendrik Nõmme
Kalle Pedak
Indrek Varba
Ergo Kasesalu