MAAOMANIKELE

Padise vald on suuruselt 17. vald Eestis, seetõttu on ilmselge, et ka Padise jahipiirkond on Eesti mõistes suuremapoolne. Jahipiirkonna aladel on väga palju killustatud eraomandit, lisaks riigi hallata olev maa. Pikaldaselt kulgenud omandireform on lõpule jõudmas ning eraomanikke on rohkem kui varem, ka kinnisvaratehingute arv on olnud viimastel aastatel võrdlemisi kõrge. See on omakorda lisanud keerukust Padise valla maaomanike ja jahimeeste vahelisele suhtlusele, omanikevahetusest ei ole jahipiirkonna valdajal võimalik saada mingit informatsiooni ja seetõttu ei ole tihti dialoog maa juriidilise omaniku ja erinevate maakasutajate vahel väga aktiivne.

Soovides häid suhteid igal pool, ning lisaks lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest, on Padise Jahimeeste Selts soovinud sõlmida kokkuleppeid maaomanikega võimaliku jahipidamise lubamise või keelamise osas. Juhul kui soovite keelata või lubada jahipidamist, seada piiranguid või teha muid kokkuleppeid, ootame Teie märguannet ja kehtivaid kontaktandmeid. Jahti ei peeta piiratud või tähistatud eramaadel ning sellistel eramaadel, kus on maaomanik jahipidamise kirjalikult keelanud. Igal juhul on jahiseltsi soov koostöös maaomanikega vältida olulisi ulukikahjustusi, pidada hoolt ulukivarude üle ning viljeleda nii ürgset ja sotsiaalselt siduvat tegevust kui seda on jahindus.

Võta Padise Jahimeeste Seltsiga ühendust.