TEGEVUS

Padise Jahimeeste Selts on olnud pea terve Padise valla territooriumil jahimajandaks üle 10 aasta. Enamus jahimehi on kohalikud elanikud, paljud omavad ulukitele sobivaks elupaigaks olevaid maaomandit. Leidub ka „linnamehi“, kes üritavad ikka olla „maameestele“ abiks nii nõu kui jõuga.

Padise JS on mõtteliselt jaotatud neljaks jahipidamise alaks – jahtkonnaks. Eesmärgiks oleks võimalikult hea jahipidamisega seotud tegevuste organiseerimine, olgu selleks ulukite küttimine, lisasöötmine, loendus või muu selline tegevus. Oluliseks peetakse ka nelja jahtkonna vahelist sõbralikku konkurentsi erinevate jahindusega seotud spordialade viljelemisel.

Peamine rõhk lisaks muudele põhikirjas sätestatud tegevustele on loomulikult jahipidamisel jahipiirkonna ulatuses. Viimastel aastatel on mitmete ulukipopulatsioonide arvukus võrdlemisi jõudsalt kasvanud eriti just tänu soojadele talvedele, märkimisväärseimad on olnud ehk metssigade ja –kitsede omad. See on omakorda pannud proovile just põllumajandajaid, kahjustused juurviljakultuurides on teinud meelehärmi paljudele. Rõhk jahipidamisele on seetõttu olnud viimasel paaril aastal intensiivsem kui tavaliselt, nii aastaringselt varitsusjahil kui sügis-talvisel ajujahil. Positiivse nüansina tuleks lisaks põllupidajate mõistvale suhtumisele ka ära märkida väga paljude maaomanike soosiv suhtumine jahipidamisse, mille tõttu on võimalik vähema häirimisega teostada efektiivsemat jahipidamist.

Igal aastal on Seltsi liikmed võtnud osa üleriigilisest Eesti Jahimeeste Seltsi kokkutulekust, kus on osalenud aktiivselt pea kõikdel võistlusaladel ning saanud ka mitmeid kordi auhinnalisi kohti.

Tore on tõdeda, et Padise vallaelanike seas on tublisid inimesi, kes ka jahindusse panustavad.