EESTI JAHINDUS

Eestis teatakse esimeste jahimeeste organisatsioonide tekkimisest 1869. a. Pärnus. Pöördeliseks momendiks jahinduse arengus Eestis oli Jahiseaduse vastuvõtmine 1934. a. Jahindusorganisatsioone lisandus pidevalt ning 1967. a. moodustati EJS, mille liikmeskonda kuulub praegu enamik Eesti jahimeestest, kes hooldavad ulukeid ja peavad jahti ca 70% Eesti jahiterritooriumil.